Vyberte z naší nabídky plné poctivých slev. 😉

Technické specifikace podlahových krytin

U každé podlahové krytiny, kterou nabízíme v našem internetovém obchodu máte k dispozici v kategorii "Ke stažení" technické listy. V technických listech jsou specifikovány jednotlivé technické údaje podlahových krytin dle evropských norem, a to pomocí piktogramů. Tento standardizovaný systém byl vytvořen pro jednodušší orientaci a porozumění právě pro spotřebitele. Níže Vám přinášíme jednoduchého průvodce základních symbolů dle příslušných norem.

Třídy zátěže podlah

Vhodnost podlahové krytiny pro použití kolečkové židle

Tato hodnota se vyskytuje u všech běžných podlahových krytin. Použití kolečkové židle podlahu obecně namáhá. Podlahy, které splňují požadavky pro použití kolečkových židlí, mohou použít tyto symboly níže. U podlahových krytin, které tyto požadavky nesplňují doporučujeme použít podložku pod kolečkovou židli. Symbol platí pro měkká kolečka z polyuretanu typu W dle normy EN 12529.

Použití podlahové krytiny na schodiště

Pokud jsou použity podlahové krytiny na schodech, jejich části zejména na okraji schodu jsou nadměrně namáhány. Symbol znamená, zda krytina je krytina vhodná pro silně zatěžovaná schodiště např. v kanceláři nebo pro mírně zatěžovaná schodiště v domácnosti.


Použití podlahové krytiny na podlahové topení

Pokud chcete podlahovou krytinu nainstalovat na podlahové topení, je nutné ji vždy celoplošně přilepit (neplatí u laminátových podlah a vinylových dílců se zámkovým spojem). Symbol znamená, že podlahová krytina může být instalována na podlahové topení.Protiskluzová úprava podlahových krytin

Podlahové krytiny musí splňovat požadavky na bezpečnost a ty určuje norma EN 14041. Jedním z těchto požadavků je protiskluzová úprava. Základní protiskluzová úprava je určena symbolem níže.Antistatická úprava podlahových krytin

Pokud má podlahová krytina v produktovém (technickém) listu uvedený tento symbol, znamená to že odvádí elektrostatický náboj.

Podlahové krytiny a útlum hluku

Další vlastností podlahových krytin je útlum hluku. Obecně platí, že nejlépe hluk tlumí textilní podlahové krytiny – koberce. Útlum hluku můžeme rozdělit do dvou rovin. Útlum kročejového hluku, který vzniká při chůzi a útlum prostorového hluku, kdy má podlahová krytina vlastnost pohlcovat okolní hluk v místnosti. Hodnoty jsou udávány v decibelech.Rozměrová stabilita

Rozměrová stabilita je schopnost podlahové krytiny udržet svou velikost a tvar, v závislosti na změnách hlavně tepelných podmínek. Je vždy dobré před pokládkou podlahové krytiny aklimatizovat.

Klasifikace hořlavosti u podlahových krytin

Jednou z dalších technických vlastností podlahoviny je její hořlavost, resp. index šíření plamene. Dle tohoto indexu jsou podlahové krytiny rozděleny do tříd hořlavosti. Zátěžové podlahové krytiny určené do kanceláří nebo hotelů by dle požárních směrnic měli mít hodnotu Cfl-S1. U podlahových krytin pro domácnosti je zcela dostačující třída Efl-S1 nebo Ffl-S1.Třídy komfortu koberců

Tato hodnota se uvádí pouze u koberců. Každý koberec se liší komfortem, který poskytuje, a proto jsou koberce rozděleny do různých tříd komfortu. Jednotlivé třídy jsou pak vyjádřeny následujícími symboly. Pro porozumění je použit systém korunek, kdy jedna korunka poskytuje nejméně komfortu a pět korunek poskytuje nejlepší komfort.

  • LC1 - základní
  • LC2 - dobrý
  • LC3 - vysoký
  • LC4 - luxusní
  • LC5 - prestižní